Prindsen mottakssenter

Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltilbud for mennesker med rusrelaterte utfordringer.

Målgruppe

Målgruppen er personer over 18 år med rusrelaterte problemer. Prioritert innsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer som somatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil bosituasjon og sosiale og økonomiske vansker.

Samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra med skadereduserende tiltak for å redde liv, forebygge skade og fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte står sentralt i arbeidet. Mottakssenteret skal fremme samarbeid og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Et varig hjem og gode lokalbaserte tjenester til målgruppen er et overordnet mål.

Tjenester

Prindsen mottakssenter tilbyr tjenester utført av kompetente sosialarbeidere, sykepleiere, erfaringskonsulent, psykolog og lege. Vi har ansatte fra mer enn 15 land, og snakker til sammen 20 språk.

  • Samtaler, kartlegging, oppfølging og videreformidling
  • Smittevernsarbeid med utdeling av rent utstyr for rusinntak og beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer
  • Brukerrom for rusinntak i trygge og hygieniske omgivelser
  • Feltpleie med dropp inn gratis helsetjenester
  • Akuttovernatting for alle kjønn
  • Åpen bakhage med tilbud om hvile og næringsrik drikke på sommeren
  • Hjelp til hjemreise til din hjemkommune
  • Kunnskapsformidling og veiledning

Åpningstider

Akuttovernattingen har døgnåpent

For vedtak om akuttplass mandag–fredag kl. 08:00–15:00, ta kontakt med ditt NAV kontor. NAV kan kontakte Seksjon felles inntak på vakttelefon 91 54 59 71.

For vedtak om akuttplass etter kl. 15:00 frem til kl. 08:00 samt helg, fri- og helligdager hele døgnet, kan du møte opp på legevakten i Trondheimsveien 233, eller ringe Psykososial akuttjeneste på telefon 23 04 05 00.

Smittevernsluke, feltpleie, oppfølging og brukerrom:

  • Mandag til søndag, kl. 09:00–22:00

Hagen

  • Mandag til fredag kl. 09:00-15:00.

Kontaktpersoner

Institusjonsleder

Dorthe Pedersen Downey
Telefon: 454 97 340
E-post: dorthe.downey@vel.oslo.kommune.no

Akuttovernattingen

Overnatting i ett til tre døgn med vedtak fra NAV / Psykososial akuttjeneste.
Teamleder Martin Greger
Telefon: 23 42 72 00
E-post: martin.greger@vel.oslo.kommune.no

Mottaksteamet

Smittevernsarbeid, oppfølging, feltpleie og åpen bakhage.
Teamleder Kristin Horten
Telefon: 23 42 72 00
E-post: kristin.horten@vel.oslo.kommune.no

Brukerrommet

Rom for inntak av rusmidler med krav til injeksjonspraksis og registrering.
Teamleder Hanne Wenche Langaas
Telefon: 94 88 02 30
E-post: hanne.langaas@vel.oslo.kommune.no

Kontakt

Telefon
23 42 72 00
E-post
postmottak@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 30, sentrum
0101 OSLO
Besøksadresse:
Hausmannsgate 11
0182 OSLO