Psykososial akuttjeneste

Vi jobber med helseproblemer, psykisk helse og selvmordsfare, rus, sosialtjeneste og kriser. Vi er kommunens kriseteam ved brå død, selvmord, ulykker og katastrofer.

Psykososial akuttjeneste er en del av legevakten i Oslo og tilbyr akutt hjelp til personer som har opplevd kriser, vold eller er i en vanskelig livssituasjon.

Vi tilbyr akutt psykososial hjelp innenfor blant annet:

  • rådgivning og oppfølging etter seksuelle overgrep, relasjonsvold og sosial kontroll
  • kommunens kriseteam
  • vurdering av psykisk helsetilstand og kartlegging av selvmordsfare
  • vurdering og tiltak ved sviktende evne til å ta vare på seg selv
  • rådgivning og henvisning i forhold til rusavhengighet, med særlig fokus på ungdom
  • sikre tak over hodet og nødhjelp når det er fare for liv og helse

Mange henvendelser kommer fra pårørende, samarbeidspartnere, nødetater eller fra andre avdelinger på legevakten. Vi bistår også politi, brannvesen og ambulanse ved ulykker og hendelser.

Informasjonsbrosjyrer