Overgrepsmottaket

Har du vært utsatt for voldtekt eller annet seksuelt overgrep? Overgrepsmottaket på legevakten er døgnåpent.

Ring 23 04 05 00

Overgrepsmottaket er et gratis, døgnåpent helsetilbud til alle fra 14 år som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp. Ta kontakt med oss selv om du ikke husker hva som har skjedd. Alle som henvender seg til oss får rask hjelp.

Hvis den det gjelder er under 14 år, skal henvendelsen gå til barnemottaket på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Telefonnummeret dit er 22 98 91 40.

Dette får du hjelp med

Mottaket tilbyr gratis medisinsk og psykososial akuttbehandling, krisehjelp og rettsmedisinske undersøkelser. Du avgjør selv om du ønsker å takke ja til hele eller bare deler av tilbudet.

Tilbudet er helt uavhengig av politianmeldelse.

Ved undersøkelse på legevakten innen en uke etter overgrepet samler vi spormateriale som kan brukes som bevis i en politietterforskning. Dette oppbevares trygt hos oss. Vi har taushetsplikt og utleverer ikke dette uten skriftlig samtykke fra deg.

Du får også tilbud om medisinsk og psykososial oppfølging i inntil 3 måneder. Hvis du har behov hjelp utover dette så kan vi henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten. Mottaket tilbyr også rådgivning til pårørende.

Vi formidler kontakt med politi og bistandsadvokat til alle som ønsker det. Advokatbistand i disse sakene er vanligvis gratis.

De vanligste medisinske bekymringene vi hjelper med er:

 • beskyttelse mot graviditet
 • undersøkelse for seksuelt overførbare infeksjoner
 • undersøkelse med sporsikring (dersom du senere ønsker å politianmelde overgrepet er det viktig at sporsikring er gjort)
 • blod- og urinprøver til rusmiddelanalyser
 • dokumentasjon og behandling av skader
 • oppfølging med etterkontroller tilpasset dine behov

Hvem hjelper vi?

Overgrepsmottaket hjelper alle som oppholder seg i Oslo. Vi har også en samarbeidsavtale med disse kommunene i Akershus og i Glåmdalsregionen:

 • Aurskog-Høland
 • Eidsvoll
 • Enebakk
 • Frogn
 • Gjerdrum
 • Grue
 • Hurdal
 • Kongsvinger
 • Lillestrøm
 • Lørenskog
 • Nittedal
 • Nannestad
 • Nes
 • Nesodden
 • Nord-Odal
 • Nordre Follo
 • Rælingen
 • Sør-Odal
 • Ullensaker
 • Ås

Mer informasjon

Informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep finner du også på dinutvei.no.