Oslo kommunes kriseteam

Vi sørger for at innbyggere og tilreisende i Oslo får akutt hjelp etter alvorlige og dramatiske hendelser.

Når kan du kontakte oss?

Det er i hovedsak politi eller ambulanse som kontakter kriseteamet, men berørte kan selv også ta kontakt på telefon 23 04 05 00.

Kriseteamet arbeider med dramatiske hendelser som:

 • krig og terrorhandlinger
 • katastrofer og store ulykker
 • selvmord og drap
 • når barn dør
 • andre situasjoner der lokalsamfunnet er sterkt berørt

Hvem kan vi hjelpe?

Vi bistår enkeltpersoner, familier og grupper som er rammet av en krise.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi hjelper deg med å håndtere den akutte situasjonen. Du vil også få veiledning på hvordan håndtere reaksjoner og situasjoner i etterkant av hendelsen. Du vil få tilbud om oppfølgingssamtaler enten på legevakten eller i din bydel. Lengden på oppfølgingen vil avhenge av hendelsen og dine behov.

Hvem er vi?

Kriseteam er en tverrfaglig enhet, bestående av sykepleiere og sosialkonsulenter. I Oslo er kriseteamet tilgjengelig døgnet rundt, og er lokalisert på legevakten. Tjenesten gis av psykososial akuttjeneste.

Hver bydel i Oslo har også et eget kriseteam. Berørte med behov for oppfølging over tid vil få dette av kriseteamet i sin bydel.

Hva er vanlige krisereaksjoner?

Vanlige krisereaksjoner kan være

 • Problemer med å sove og mareritt.
 • Endrede spisemønster.
 • Forhøyet beredskap; man er mer skvetten, anspent og engstelig.
 • Angstreaksjoner.
 • Problemer med konsentrasjon og hukommelse.

Hva er lurt å gjøre etter en dramatisk hendelse?

 • Ikke vær alene. Søk sammen med mennesker du føler deg trygg med.
 • Gå på jobb og skole så langt det lar seg gjøre.
 • Sørg for å ta til deg mat og drikke selv om du ikke er sulten eller tørst.
 • Legg deg til vanlig tid selv om du ikke får sove. Stå opp til vanlig tid, selv om du er trøtt.
 • Begrens tiden du bruker på nyheter og sosiale medier. Sett av faste tidspunkter for å oppdatere deg, og skjerm deg selv så godt det lar seg gjøre.
 • Skjerm barna fra bilder og videoer. Snakke med dem om det som har hendt ved å bruke enkle ord. Husk å forsikre dem om de er trygge her i Norge.
 • Snakk med de rundt deg om hvordan du har det.
 • Vær raus med deg selv om du har reaksjoner. Disse er ikke farlige selv om de er ubehagelige.
 • Alkohol og rusmidler kan forsterke vanskelige følelser.

Mer informasjon