Kriser og vold

Akutt hjelp til personer som har opplevd kriser, vold eller er i en vanskelig livssituasjon.

Ring 23 04 05 00

Du kan ringe oss eller møte opp på legevakten. Tilbudet er gratis og døgnåpent. Ansatte har taushetsplikt. Du trenger ingen henvisning.

Når kan du kontakte oss?

Du kan kontakte legevakten hvis du, eller noen du kjenner, har opplevd

  • vold og overgrep
  • å miste noen til brå død, drap eller selvmord
  • livstruende situasjoner
  • samlivsbrudd eller familiekriser
  • plutselig og dramatisk hendelse som ran, overfall eller ulykker

Hvem er vi?

Vi er en tverrfaglig enhet, bestående av sykepleiere og sosialkonsulenter. Vi jobber tett med andre avdelinger på legevakten for å sikre rett kompetanse til rett tid. Les mer om våre tjenester på psykososial akuttjeneste.

Vi er også kommunens kriseteam.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi hjelper deg med å håndtere den akutte situasjonen. Du vil også få veiledning på hvordan håndtere reaksjoner og situasjoner i etterkant av dramatiske hendelser. Du vil få tilbud om oppfølgingssamtaler. Lengden på oppfølgingen vil avhenge av hendelsen og dine behov.

Vi bistår også med å koble på rett hjelpeapparat som kan bistå deg videre.