Nyttig Arbeid ansatte

Fyll dagene

Oversikt over tilbud og aktiviteter som kan hjelpe personer som har eller har hatt rusproblemer. Oslo kommune og frivillige aktører tilbyr rådgiving, fellesskap, arbeid og aktiviteter som kan bidra på veien til en mer meningsfylt og stabil hverdag.

Kontakt oss

Har du innspill eller spørsmål, send e-post til: