Søk om psykisk helsehjelp

Bydelene har flere tjenester for deg som har psykiske problemer eller som er i en psykisk krise. Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg.

Hva kan du få?

Tilbudene varierer noe i de ulike bydelene, men hjelpen tilpasses ditt behov.

Eksempler på oppfølging

 • personlig oppfølging og samtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • oppfølging i egen bolig
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • støtte til bedring og mestring
 • gruppetilbud som for eksempel depresjonsmestring, turgruppe og samtalegruppe
 • voksne kan få tilbud om kurs ved aktivitetshusene eller ved frisklivssentalene
 • oppfølging i en krisesituasjon
 • henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hvis du har behov for det
 • å involvere dine pårørende og nettverk, hvis du ønsker det

Hvis du trenger behandling for psykisk sykdom, kan du få henvisning til spesialisthelsetjenesten fra lege.

Krav til søker

 • du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
 • du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp

Hva koster det?

 • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.
 • Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe i tillegg.

Slik søker du

Du søker ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden.

Kontakt søknadskontoret

Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel

Tilbud du ikke trenger søke om

 • Psykiatrisk legevakt for akutt psykisk helsehjelp.

 • Rask psykisk helsehjelp.Dette er et tilbud til deg med lettere former for angst eller depresjon, og tilbyr hjelp uten lang ventetid.

 • Aktivitetshus. Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke henvisning for å delta. Det er fint om du tar kontakt og avtaler besøk med aktivitetshuset på forhånd.