Søk om psykisk helsehjelp

Bydelene har flere tjenester for deg som har psykiske problemer eller som er i en psykisk krise. Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Hva kan du få?

Tilbudene varierer noe i de ulike bydelene, men hjelpen tilpasses ditt behov.

Tilbudene kan være:

 • personlig oppfølging og samtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • oppfølging i egen bolig
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • støtte til bedring og mestring
 • gruppetilbud som for eksempel depresjonsmestring, turgruppe og samtalegruppe
 • voksne kan få tilbud om kurs ved aktivitetshusene eller ved frisklivssentalene
 • oppfølging i en krisesituasjon
 • henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hvis du har behov for det
 • å involvere dine pårørende og nettverk, hvis du ønsker det

Hvis du trenger behandling for psykisk sykdom, kan du få henvisning til spesialisthelsetjenesten fra lege.

Slik søker du om psykisk helsehjelp

1. Velg din bydel for å få riktig skjema.
 
2. Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg.
 
3. Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til din bydel. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Finn søknadsskjema for din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Trenger du råd og veiledning?

Kontakt din bydel om tjenester som gjelder:

Krav til søker

 • du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
 • du er i en krisesituasjon som gir behov for profesjonell hjelp

Hva koster det?

 • Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.
 • Enkelte kurs og aktiviteter kan koste noe i tillegg.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt Psykiatrisk legevakt.

Rask psykisk helsehjelp

Flere bydeler tilbyr tjenesten Rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud til deg med lettere former for angst eller depresjon, og tilbyr hjelp uten lang ventetid. 

Les mer om Rask psykisk helsehjelp

Aktivitetshus

Alle bydelene har egne aktivitetshus. Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke henvisning for å delta. Det er fint om du tar kontakt og avtaler besøk med aktivitetshuset på forhånd. Finn ditt aktivitetshus.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden.

Kontakt søknadskontoret

Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel