Akutt psykisk sykdom

Ved alvorlig depresjon, selvmordsfare, psykose og forvirring, kan du kontakte legevakten.

Ring 116 117

Ringer du fra en annen kommune eller utlandet: (+47) 23 48 72 00

Allmennlege er tilgjengelig hele døgnet. Du kan også få hjelp av psykososial akuttjeneste.

Psykiatrisk legevakt i Oslo tilbyr hjelp ved akutte psykiske lidelser og kriser på kveldstid og i helger til alle som henvender seg. Mer informasjon om psykiatrisk legevakt finner du på nettsidene til Oslo universitetssykehus

Ringer du legevakten får du et menyvalg som hjelper deg å komme i kontakt med riktig tjeneste.

  • Har du behov for helsehjelp, trykk 1 eller vent på svar. Du får da snakke med helsepersonell på legevaktsentralen som vil vurdere om du har behov for akutt helsehjelp.
  • Gjelder din henvendelse psykiske plager eller overgrep, tast 2. Du kommer da til Psykososial akuttjeneste.