Uteseksjonens psykologtjeneste

Om oss

Psykologhjelp for unge under 25 år. Du trenger ikke henvisning.

Tjenesten vår

Tilbudet vårt er primært rettet inn mot unge opp til 25 år som har utfordringer med psykisk helse, rusmidler og/eller kriminalitet som ikke nås av det ordinære hjelpeapparatet.

Psykologene våre kan tilby samtaler og har bred erfaring med ulike problemstillinger. De kan bistå med å henvise deg videre til behandling i spesialisthelsetjenesten dersom det er nødvendig.

Kontakt oss

Ta kontakt gjennom vår vakttelefon 913 03 913 (du kan også sende sms). Vi ønsker ikke henvendelser på e-post.

Andre relevante tjenester

  • Rask psykisk helsehjelp: Bydelstjeneste for behandling av blant annet angst, depresjon, grubling, overtenking osv.
  • Ung Arena: Et samtaletilbud for deg mellom 12-25.
  • Oslo kommunale ruspoliklinikk: Et lavterskeltilbud for rusbehandling og jobbveiledning for deg over 18 år.
  • Helsestasjon for Ungdom: Et bredt helsetilbud til deg mellom 12 og 24.
  • SIO: Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr en rekke kurs om psykisk helse og individualterapi for studenter.

Kontakt

Du kan både ringe og sende oss SMS.

Telefon
91 30 39 13
Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178 OSLO