Arbeidsrettet rusbehandling

Individuell jobbstøtte til personer som er i rusbehandling og ønsker seg ut i arbeid. Rettet mot beboere i Velferdsetatens døgninstitusjoner, samt personer tilknyttet tjenestene Nyttig Arbeid og Apro.

Om arbeidsrettet rusbehandling og IPS

IPS står for Individual Placement and Support, på norsk kalt Individuell jobbstøtte. IPS-metoden er utviklet i USA for å systematisk og helhetlig bistå personer som er i behandling, og som ønsker jobbsøk som en del av behandlingen, ut i ordinært lønnet arbeid. Arbeid regnes da som en del av behandlingen.

IPS-metoden i Velferdsetaten

IPS-metoden hos oss handler om å støtte beboere/pasienter som har utfordringer med rus og psykisk helse ut i en jobb, dersom de ønsker jobbsøk som en del av sin rehabilitering eller behandling.

Behandlingstilbudet vil kunne følge beboer dersom vedkommende flytter mellom døgninstitusjoner i Velferdsetaten og videre når vedkommende flytter inn i egen bolig.
Jobbsøket innebærer å utsette seg selv for en del ubehag, for stress, som da ofte kan føre til en symptomøkning, som for eksempel ønske om å ruse seg for å håndtere stress. Dette vil vi jobbe med under behandlingsmetoden.

Arbeidsrettet rusbehandling er et samarbeid mellom beboer, primærkontakt på den døgninstitusjonen beboeren bor, jobbspesialist og eventuelt behandler.
Behandlingstilbudet er tidsbegrenset og gratis.

Seksjonssjef
Nina Bureid
Telefon

Kontakt

Du finner oss i 1. etasje.

Telefon
23 42 77 00
E-post
postmottak.okr@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Velferdsetaten, Arbeidsrettet rusbehandling, Postboks 30 Sentrum
0101 OSLO
Besøksadresse:
Hausmanns gate 7
0186 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag