Fastlege

Du finner informasjon om fastlege på helsenorge.no. I Oslo kommune har vi noen leger som tar imot pasienter som ikke står på fastlegeliste i Oslo.