Oslo Syd lokalmedisinske Senter

Vi er et kommunalt fastlegekontor. Senteret er spesielt tilrettelagt for personer i bydelen som har behov for sammensatte helsetjenester over tid.

Om oss

Senteret samarbeider nært med andre helse- og omsorgstjenester i bydelen. Samtidig er Oslo Syd lokalmedisinske senter et ordinært fastlegekontor som kan velges av andre brukere. Vi utfører de fleste allmennpraktiske prosedyrer.

Timebestilling og fornyelse av resept

Bestill resept eller eKonsultasjon

All elektronisk kontakt med legekontoret skjer via Helsenorge. Her kan du bestille e-konsultasjon eller telefonkonsultasjon, eller bestille fornying av faste medisiner. Timebestilling kan skje ved å sende melding eller ringe legekontoret.
A- og B-preparater (vanedannende medisiner) kan ikke bestilles via melding, men må avtales på konsultasjon.

 • For time hos sykepleier eller for vaksinasjon må du ringe oss.
 • Dersom du trenger tolk eller har spesielle behov må du ringe oss.
 • Ved akutt sykdom utenom vår åpningstid, kontakt Oslo legevakt.
 • Nasjonalt nummer til legevakt: tlf. 116 117.

Fastlegetjenester

Vi tilbyr vanlige fastlegekontakter som:

 • Konsultasjoner
  • Ordinære konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og eKonsultasjon
 • Hjemmebesøk til de som har vanskelig for å komme til kontoret
 • Deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper
 • Andre tjenester og laboratorieservice:
  • Blodprøver med analyse av prøver på laboratoriet samt innsending av prøver
  • Urinprøver
  • Gynekologisk undersøkelse
  • Sårstell
  • Mindre kirurgiske inngrep
  • EKG
  • Spirometri
  • 24-timers blodtrykksmåling

For deg som har behov for tolk, samarbeider vi Oslo kommunes tolketjeneste. Gi beskjed når du bestiller time.

Turberkulosekontroll

Test deg for tuberkulose dersom:

 • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
 • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
 • Du har de siste tre årene oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

Bestill time hos smittevernhelsesykepleier ved å ringe 21 53 35 50, så kan hun avklare nærmere hva slags type testing du trenger.

Migrasjonshelse

Smittevernhelsesykepleier tilbyr helseundersøkelse til nyankomne innvandrere med flyktningebakgrunn, asylsøkere og familiegjenforente. Helseundersøkelsen er et frivillig og gratis tilbud opprettet etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Helseundersøkelsen innebærer en kartleggingssamtale, enkel klinisk undersøkelse og blodprøver. Det blir gitt informasjon om norsk helsevesen og ved behov kan vi bistå med etablering av fastlege, det vil si sørge for at de har fastlege og eventuelt bestille time hos fastlegen dersom det er behov. Dersom det haster å henvise videre til spesialisthelsetjeneste, vil vi sørge for dette. Epikrise blir sendt personens fastlege.

Vaksinasjon

Hos oss kan du ta reisevaksiner og influensavaksine. Det er Nasjonalt Folkehelseinstitutt som bestemmer vaksinasjonsanbefalingene her i landet. Vi følger disse anbefalingene. Informasjon om vaksiner finner du hos Folkehelseinstituttet

Reisevaksine

Vi anbefaler at du bestiller time god tid i forveien av reise. Før du kommer til timen er det viktig at du har oversikt over tidligere gitte vaksiner. Denne oversikten finner du ved å se i vaksinasjonskortet ditt, ved å ta kontakt ved tidligere vaksinasjonssted eller på Mine vaksiner hos helsenorge.no. Ta med en utskrift av gitte vaksiner og vaksinasjonskort hvis du har.
Informasjon om reisevaksiner og utenlandsreiser finner du hos Folkehelseinstituttet

Se priser for reisevaksine (PDF)

Våre ansatte

Det er to fast ansatte fastleger her, samt lege i spesialisering (LIS1, tidligere turnuslege). Vi har også smittevernhelsesykepleier i full stilling.

Legene hos oss har kommunale oppgaver i bydelen ved siden av å være fastlege. De er derfor ikke til stede daglig.

Kristin Sæther

Fastlege og daglig leder. Spesialist i almennmedisin.

Pasientdager: Mandager, onsdager og torsdager.

Trine Sun Johansson

Fastlege. Under spesialisering i almennmedisin.

Pasientdager: mandager, torsdager og fredager.

LIS1

Bytte av LIS1 skjer 1. mars og 1. september hvert år.

Jeannette Tangen-Mohn

Helsesekretær med autorisasjon. Ansvar for resepsjon, telefon og laboratoriet.

Magdalena Sobon

Smittevernhelsesykepleier. Ansvar for tuberkulosekontroll, førstegangsundersøkelse av flyktninger og reisevaksinasjon.

Kontakt

Telefon
21 53 35 50
Postadresse:
Pb. 180 Holmlia
1203 OSLO
Besøksadresse:
Ravnåsveien 1
1254 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Telefontid: 08:30-11:30, 13:00-14:30 mandag til fredag.