Sagene lokalmedisinske senter

Vi er et kommunalt fastlegekontor. Vi er spesielt tilrettelagt for personer som bor i Bydel Sagene som har behov for sammensatte helsetjenester over tid.

Om oss

Samtidig er Sagene lokalmedisinske senter et ordinært fastlegekontor som kan velges av andre brukere.

Sagene lokalmedisinske senter er bydelens kontaktpunkt i allmennhelsetjenesten, og har ansvar utover vanlige fastlegetjenester. Våre leger utfører også legetjenester på helsestasjonen, skolehelsetjenesten og Møllehjulet bosenter. Sagene lokalmedisinske senter har som mål å ha et godt og nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester til beste for pasienten

Timebestilling og fornyelse av resept

Logg inn på Helsenorge for å bestille time, eKonsultasjon, videokonsultasjon eller resept på faste medisiner.

Logg inn for timebestilling og resept (helsenorge.no)

 • Det legges ut noen timer for nett-bestilling hos fastlegene og hos vikar for fastlegen en uke fram i tid. Hver dag legges det ut "Hastetimer" hos turnuslegene. Disse gjøres tilgjengelig fra kl. 16:00 dagen i forveien.
 • For time hos sykepleier eller for vaksinasjon må du ringe oss.
 • Dersom du trenger tolk eller har spesielle behov må du ringe oss.
 • Ved akutt sykdom utenom vår åpningstid, kontakt Oslo legevakt.
 • Nasjonalt nummer til legevakt: tlf. 116 117.

Videokonsultasjon med lege

Har du har avtale om videokonsultasjon går du frem på følgende måte:

 • gå til Norsk Helsenett
 • oppgi navnet ditt
 • tillat bruk av kamera og mikrofon
 • trykk på videoknappen i midten
 • i søkefeltet på høyreside taster du inn nummeret til legen du har avtale med. Nummeret finner du i listen nedenfor
 • du blir koblet til et digitalt venterom og legen slipper deg inn når det er din tur

Konsultasjonsnummeret til legene ved senteret

 • Lege Gøril Sollie: 709374
 • Lege Arne Olav Fagermoen: 709375
 • Lege Ivar Grøn Sælen: 709377
 • Lege Helle Lee Figenschow: 709378
 • Lege Liv Risvold Vikan: 709381
 • Lege Ylva Ørstavik Dahl: 719718
 • Lege Silje Meyer Traa: 709379
 • Lege Sirin Thantaha Sundnes: 709382

Smitteverntiltak på legesenteret

 • Dersom du har luftveisymptomer er det fint om du har på munnbind.
 • Desinfiser hendene når du ankommer venterommet.
 • Sett deg ned på en stol og vær bevisst på avstand til andre.
 • Ta på minst mulig (sitt gjerne med hendene i fanget).
 • Dersom du bruker toalettet: Ta på minst mulig og vask hendene før og etter besøk. Bruk deretter antibac.

Våre ansatte

Vi har til en hver tid to turnusleger (LIS-1 leger) hos oss, som er her seks måneder. Skifte av turnusleger er 1. mars og 1. september.

Legene hos oss har kommunale oppgaver i bydelen ved siden av å være fastlege. De er derfor ikke til stede daglig.

Ansatte ved Sagene lokalmedisinske senter

 • Arne Olav Fagermoen: Seksjonsleder, assisterende bydelsoverlege og fastlege. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
 • Gøril Sollie: Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
 • Helene Østerås: Fastlege. Spesialist i allmennmedisin og barnemedisin. Er i permisjon til oktober 2024.
 • Helle Lee Elena Beck Figenschow: Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
 • Liv Risvold Vikan: Fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
 • Sirin Thantaha Sundnes: Fastlege. Lege I spesialisering. Har overtatt listen til Mari Haug Barsnes.
 • Silje Meyer Traa: Fastlege. Lege i spesialisering. Vikar på listen til Helene Østerås.
 • Ivar Grøn Sælen: Fastlege. Lege i spesialisering.
 • Ylva Ørstavik Dahl: Fastlege. Lege i spesialisering. Er i permisjon til oktober 2024.
 • Emily Sjølander: Fastlege. Har overtatt listen til Lars Sandve
 • Daniel Vikum: Fastlegevikar, introduksjonslege
 • Aina Haugen Ghanizadeh: Turnuslege
 • Kristina Skogseth Korsvik: Turnuslege
 • Anniken Kristiansen: Medisinsk sekretær
 • Mohammad Jusef Mirzakhan: Helsesekretær
 • Vigdis Hagen: Helsesekretær
 • Julia Kvam: Fagkonsulent/sykepleier

Våre tjenester

Fastlege

Vi tilbyr vanlige fastlegekontakter som:

 • Konsultasjoner
  • Ordinære konsultasjoner, videokonsultasjoner og eKonsultasjon
 • Hjemmebesøk til de som har vanskelig for å komme til kontoret
 • Deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper

Andre tjenester og laboratorieservice:

 • Blodprøver med analyse av prøver på laboratoriet samt innsending av prøver
 • Urinprøver
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Sårstell
 • Mindre kirurgiske inngrep
 • EKG
 • Spirometri
 • 24-timers blodtrykksmåling

For deg som har behov for tolk, samarbeider vi Oslo kommunes tolketjeneste. Gi beskjed når du bestiller time.

Vårt senter deltar i det nasjonale pilotprosjektet «Primærhelseteam» i regi av Helsedirektoratet. Fastlegen kan gi deg mer informasjon. Du finner også i informasjon om prosjektet hos Helsedirektoratet.

Turberkulosekontroll

Denne kontrollen kan du ta mandag formiddag. Husk å bestille time. Du får svar uken etter.

Test deg for tuberkulose dersom:

 • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
 • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
 • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

Les mer om tuberkulosetest.

Migrasjonshelse

Migrasjonsteam ved vårt senter tilbyr helseundersøkelse til nyankomne innvandrere med flyktningebakgrunn, asylsøkere og familiegjenforente. Helseundersøkelsen er et frivillig og gratis tilbud opprettet etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Helseundersøkelsen innebærer en kartleggingssamtale, enkel klinisk undersøkelse og blodprøver. Det blir gitt informasjon om norsk helsevesen og migrasjonsteamet vil bistå med etablering hos fastlege, det vil si sørge for at de har fastlege og eventuelt bestille time hos fastlegen dersom det er behov. Dersom det haster å henvise videre til spesialisthelsetjeneste, vil migrasjonsteam sørge for dette. Epikrise blir sendt personens fastlege.

Du kan lese mer om helseundersøkelsen her

Vaksinasjon

Kontakt

E-post kan ikke benyttes til timebestilling.

Telefon
23 39 18 10
E-post
resepsjon@sagene-lokalmedisin.no
Postadresse:
Sagene lokalmedisinske senter, Bydel Sagene, Postboks 4283 Nydalen
0401 OSLO
Besøksadresse:
Vitaminveien 4, 4.etasje
0485 OSLO

Åpningstider

8. juli — 14. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
15. juli — 21. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
22. juli — 28. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Vi har lunsj mellom klokken 11:30 og 12:00. Laboratoriet er åpent til klokken 14:00.

Telefontid

8. juli — 14. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
15. juli — 21. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
22. juli — 28. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag