Tuberkulosekontroll

Finn informasjon om hvem som skal ta undersøkelsen og hvordan den gjennomføres.

De som må teste seg for tuberkulose

  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
  • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

Les mer om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Pris

Det er gratis å teste seg for tuberkulose.

Om undersøkelsen

Vi tester deg for tuberkulose ved hjelp av en hudtest eller en blodprøve. Voksne (15 år og eldre) skal i tillegg ha røntgenundersøkelse av lungene. Dersom du er arbeidssøker eller student utenom helse/omsorg skal du bare ha røntgenundersøkelse av lungene og kan henvende deg direkte til Diagnosestasjonen på Ullevål sykehus.