Pasienter som ikke står på fastlegeliste

I Oslo kommune har vi noen leger som tar imot pasienter som ikke står på fastlegeliste i Oslo og som trenger helsehjelp.

Målgruppe

Gjelder for diplomater, familieinnvandrere, overføringsflyktninger, andre personer med oppholds- eller arbeidstillatelse som ikke står på fastlegeliste i Oslo og som trenger helsehjelp. Gjelder også for turister med europeisk helsetrygdkort.

Denne ordningen gjelder ikke for personer som oppholder seg i Oslo og har fastlege annet sted i landet.

Leger som er med i ordningen

Mildre Orphee Suarez (kvinne)

  • Skøyenåslegene AS, Haakon Tveters vei 8, 0682 Oslo
  • telefon: 22 75 72 70
  • fremmedspråk: spansk og engelsk

Marcel Chabane (mann)

  • Furuset Legesenter, Trygve Lies Plass 1, 1051 Oslo
  • telefon: 22 90 71 70
  • fremmedspråk: arabisk, russisk, engelsk