Skolehelsetjenesten

Endringer for helsesykepleier på skolen på grunn av korona

Helsesykepleier er tilgjengelig når skolen er åpnet igjen, men har et begrenset tilbud. Kontakt skolen for mer informasjon om åpningstid.

Om skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier (tidligere helsesøster), og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Kontakt oss

Du finner oss i skolens egne lokaler. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Finn ut når helsesykepleier og andre er tilgjengelig på nettsiden til skolen din.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Grunnskolen

  • 1. klasse: Skolestartundersøkelse med lege og helsesykepleier.
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).
  • 7. klasse: Tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for jenter og gutter (2 doser).
  • 8. klasse: Helsesamtale med vekt og høydemåling.
  • 10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettsider

Videregående skole

Du kan komme til oss for å snakke om prevensjon, personlige problemer og andre utfordringer i hverdagen. Vi tilbyr også russeundervisning og Meningittvaksine (vaksine mot hjernehinnebetennelse). Du kan få gratis kondomer hos helsesykepleier.

Atomberedskap og utdeling av jodtabletter

Som ledd i atomberedskapen i Oslo kommune er jodtabletter lagret i alle offentlige og private skoler, barnehager og institusjoner der barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomhendelse vil barn få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Foresatte må gi forhåndssamtykke for at barn skal få utdelt jodtabletter.

Relevante prosjekter