Seniorveileder

Alle bydeler har en egen seniorveileder, som tilbyr samtaler og veiledning om livet som seniorinnbygger i Oslo.

En seniorveileder kan møte deg for en samtale. Hva dere snakker om er opp til deg og kommer an på dine behov. Dere kan snakke om alt fra hverdagsliv og sosialt nettverk, trening og kosthold til hvilke tilbud og aktiviteter som passer for deg.

Du kan også få tips og råd om hvordan du kan få det bedre hjemme, ulike hjelpemidler og hvordan du kan få mer hjelp i hverdagen. Målet er å styrke mulighetene dine til å bo trygt hjemme så lenge du vil det, og at du skal ha en aktiv og god hverdag.

Bli kontaktet eller ta kontakt selv

Alle bydeler har en seniorveileder og tilbudet er gratis. Tilbudet er først og fremst for deg som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester fra bydelen din.

I de fleste bydelene tar seniorveilederen kontakt med alle som er over 80 år, som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester. Du kan også ta kontakt med seniorveilederen i din bydel, selv om du er under 80 år.

Er du bosatt i Bydel Nordstrand? Prøv vår digitale veiledning

I veilederen svarer du på noen påstander om din situasjon, og så viser vi deg forslag til helsetilbud som vi tror kan passe.

Prøv vår digitale veiledning.

Kontakt seniorveileder

Finn sosiale aktiviteter og tilbud

Du kan også finne tilbud om sosiale aktiviteter, trening, arrangementer og helsehjelp i kommunen selv. De aller fleste tilbudene er gratis, krever ingen søknad og har ikke ventetid.

Finn tilbud som passer for deg

Hva kan en seniorveileder gjøre for deg?