Aktiviteter for personer med demens

Dagaktiviteter for personer med demens i bydelene

Aldersvennlig transport – rosa busser

I bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Sagene og Ullern kan du bestille aldersvennlig transport. Les mer om aldersvennlig transport (rosa busser).

Tips til aktiviteter

Det kan være fint å skrive ned hva som har vært og er betydningsfullt – for eksempel viktige steder og personer, hyggelige opplevelser, interesser og hva man liker og ikke liker. Dette kan gjøres som en aktivitet sammen med pårørende. Samtaler omkring denne informasjonen kan hjelpe til å gjenkalle gode minner. Gode minner kan gi inspirasjon til å planlegge aktiviteter. I tillegg kan minnene være med å danne grunnlag for tilpasset hjelp når behovet melder seg.

Seniorsenter

Seniorsentrene tilbyr mangfoldige aktiviteter. Tilbudet er for alle eldre.

Møte med minner

Møte med minner er et samarbeid mellom flere institusjoner for å tilby tilrettelagte opplevelser til personer med demens.

Museumstilbud for personer med demens i Oslo (PDF)

Omvisninger botanisk hage (PDF).

Demensvennlige omgivelser. Grønne utemiljøer - naturlige og tilrettelagte (PDF).

Vil du ha flere tips?