Til innhold
Demens

Aktiviteter for personer med demens

Dagaktiviteter i bydelene

Det finnes flere aktiviteter for personer med demens i bydelene:

Dagaktiviteter i Bydel Alna

Dagaktiviteter i Bydel Bjerke

Dagaktiviteter i Bydel Frogner

Dagaktiviteter i Bydel Gamle Oslo

Dagaktiviteter i Bydel Grorud

Dagaktiviteter i Bydel Grünerløkka

Dagaktiviteter i Bydel Nordre Aker

Dagaktiviteter i Bydel Nordstrand

Dagaktiviteter i Bydel Sagene

Dagaktiviteter i Bydel St.Hanshaugen

Dagaktiviteter i Bydel Stovner

Dagaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand

Dagaktiviteter i Bydel Ullern

Dagaktiviteter i Bydel Vestre Aker

Dagaktiviteter i Bydel Østensjø

Demenskoordinator

Kontakt demenskoordinator for mer informasjon

Tips til aktiviteter

Det kan være fint å skrive ned hva som har vært og er betydningsfullt – for eksempel viktige steder og personer, hyggelige opplevelser, interesser og hva man liker og ikke liker. Dette kan gjøres som en aktivitet sammen med pårørende. Samtaler omkring denne informasjonen kan hjelpe til å gjenkalle gode minner. Gode minner kan gi inspirasjon til å planlegge aktiviteter. I tillegg kan minnene være med å danne grunnlag for tilpasset hjelp når behovet melder seg.

Seniorsenter

Seniorsentrene tilbyr mangfoldige aktiviteter. Tilbudet er for alle eldre.

Musikk

Musikk som er tilrettelagt for personen med demens kan skape glede og hente frem gode minner.

Naturopplevelser

For dem som liker blomster, hage, tur og natur:

Museum

Museer med tilbud for personer med demens:

Frivillige

Frivillige organisasjoner har flere tilbud til personer med demens: