Demenskoordinator og team

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet. Kontakt demenskoordinator i din bydel for hjelp.

Ikke skriv personsensitive opplysninger når du kontakter oss på e-post.

Lenker

Les mer om demens

Dagaktiviteter for personer med demens i bydelene