Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet. Kontakt demenskoordinator i din bydel for hjelp.

Demenskoordinator

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Lenker

Les mer om demens på Oslo kommunes nettsider

Dagaktiviteter for personer med demens i bydelene