Til innhold

Demenskoordinator

En demenskoordinator skal fungere som et bindeledd mellom personer med demens og deres pårørende, og de ulike delene av tjenesteapparatet. Kontakt demenskoordinatoren i din bydel for hjelp.