Til innhold
Tjenester og tilbud

Demenskoordinator

En demenskoordinator skal fungere som et bindeledd mellom personer med demens og deres pårørende, og de ulike delene av tjenesteapparatet. Kontakt demenskoordinatoren i din bydel for hjelp.

Demenskoordinator

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Lenker

Les mer om demens på Oslo kommunes nettsider

Dagaktiviteter for personer med demens i bydelene