Ruskonsulenter i bydelene

En ruskonsulent gir bistand og oppfølging til innbyggere som har rusproblemer. Ruskonsulenter hjelper både barn og unge, og voksne.

Ruskonsulent for voksne kan hjelpe med

 • Råd, informasjon og veiledning
 • Kartlegging av behov
 • Kontakt med hjelpeapparatet
 • Søknad om ulike tjenester
 • Henvisning til rusbehandling eller instituasjonsopphold i kommunen
 • Motivasjonssamtaler for å endre, redusere eller avslutte rusbruk
 • Etablere positive aktiviteter
 • Oslo kommunes hasjavvenningsprogram (HAP)
 • Samarbeid med andre tjenester, for eksempel fastlege og hovesaktsbehandler i Nav

Hvis du kjenner noen som ruser seg og er gravid, eller hvis du er gravid selv og har utfordringer med rus, ønsker vi at du tar kontakt med oss slik at vi kan gi hjelp.

Ruskonsulent for barn og unge under 18 år kan hjelpe med

 • Samtaler og oppfølgingssamtaler med alderstilpassede råd og veiledning
 • Informasjon om skader og konsekvenser ved bruk av rusmidler
 • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusbruk
 • Oslo kommunes hasjavvenningsprogram (HAP)
 • Bistå i kommunikasjon med foreldre, skole og andre
 • Samarbeide med andre tjenester, og gi informasjon om ytterligere tjenester og tilbud.

Ruskonsulentene er tilgjengelige på skolen og mobil. Mange er også tilgjengelig på snapchat. Finn kontaktinformasjon til ruskonsulent i din bydel nedenfor.