Ruskonsulenter i bydelene

Gjennom tilbudet «ruskonsulent for ungdom» kan ungdom og foreldre ta kontakt direkte. 

Dette kan vi hjelpe deg med

  • Råd, tips og veiledning
  • Tilgjengelighet på skolen, snapchat og mobil
  • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser av rusmisbruk
  • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk
  • Samtaler og oppfølgingssamtaler
  • Bistå i kommunikasjon med foreldre, skole og andre

Ruskonsulenter for person over 18 år, finner du på siden for Oslo kommunes hasjavvenningsprogram (HAP)