Søk om ledsagerbevis

Ledsagerbevis er for deg med fysiske eller psykiske funksjonshemninger. Det gir deg rett til å ha med en assistent som slipper å betale for billetten sin på for eksempel kultur- og fritidsarrangementer eller offentlig transport.

Hva er et ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis gir den som blir med deg på kulturinstitusjoner, arrangementer, transport eller liknende, gratis inngang, eller lavere pris. Et ledsagerbevis er veldig greit å ha hvis du for eksempel har støttekontakt.

Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift. Det står på kortet hvor lenge det er gyldig, og varer vanligvis tre år av gangen.

Flere steder, transportfirmaer og arrangemeneter aksepterer ledsagerbevis.

Du må søke om å få ledsagerbevis.

Krav til søker

  • Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden. Uttalelsen skal ikke være eldre enn 6 måneder.
  • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du om ledsagerbevis

  • Send inn bilde av den som skal ha ledsagerbevis.
    I noen bydeler må du skaffe to passfoto av den som skal ha ledsagerbevis. I andre bydeler kan du sende inn bilde på e-post.
  • Du må ha legeattest, enten fra fastlege eller spesialist

Du kan søke elektronisk. I søknaden beskriver du behovet ditt, og gir en begrunnelse for hvorfor du trenger ledsagerbevis.

Klage på vedtak eller tjeneste

Hvis du ikke får tilbud om ledsagerbevis, vil du få en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Har du ledsagerbevis og ønsker å klage på selve tjenesten tar du også kontakt med bydelen din.