Nedsatt funksjonsevne

Her finner du en oversikt over diverse tjenester for de med nedsatt funksjonsevne, som hjelp i hjemmet, hjelp i hverdagen, og stønader.