Barn og unge med funksjonsnedsettelse

Barn og unge med funksjonsnedsettelse har rett på hjelp med å koordinere alle hjelpetjenester og få dette beskrevet i en individuell plan.

Det er bydelene som har ansvar for å følge opp barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne