Søk om avlastning

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Om tjenesten

Du søker om avlastning ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om avlastning eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Hva får du?

Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet eller på institusjon.

Som pårørende får du:

  • nødvendig og regelmessig fritid og ferie
  • mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk

Som deltaker får du et individuelt tilrettelagt avlastningstilbud med tilpassede aktiviteter.

Se avlastningstilbud fra Barne- og familieetaten

Krav til søker

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden. Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel