Omsorgsstønad

Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er et fast beløp du får hver måned som en godtgjørelse for noen av de timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.

Tenk over dette før du søker

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Krav til søker

  • Den pleietrengende må bo hjemme
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende, og gjelde nødvendige oppgaver
  • Du må ha søkt om Hjelpestønad fra NAV

Både bruker og bydel må vurdere om omsorgslønn er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpealternativer.

De som får innvilget omsorgsstønad må ha en kontrakt med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Slik søker du

Du søker om omsorgsstønad ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om omsorgsstønad eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Klage på vedtak eller tjeneste

Søker du om helse- og omsorgstjenester og ikke får innvilget ønske om omsorgsstønad kan du klage på vedtaket. Det gjør du ved å ta kontakt med bydelen du sendte søknad til.