Bli støttekontakt

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Hva gjør en støttekontakt?

​​​​​​En støttekontakt besøker ofte personer som ikke kommer seg ut på egenhånd eller hjelper de med å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Hva dere gjør er opp til den som trenger hjelp eller besøk.

Du må søke om å bli støttekontakt.

Krav til søker

  • Du må være over 16 år
  • Du må fremlegge politiattest

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, opplæring og oppfølgning får du av fagfolk. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Slik søker du om å jobbe som støttekontakt

Du sender inn en åpen søknad per post til bydelen i det området du ønsker å være støttekontakt i. I søknaden forteller du litt om deg selv:

  • Navn
  • Alder
  • Utdanning
  • Arbeidserfaring
  • Fritidsinteresser
  • Hvilke brukere du helst vil jobbe med, for eksempel psykisk utviklingshemmede, barn/ungdom, funksjonshemmede, mennesker fra andre kulturer

Du kan også søke på utlyste stillinger.

Hva skjer videre?

Er det ikke ledige stillinger som støttekontakt, legger vi søknaden din i en søknadsbank.

Trenger du støttekontakt?

Les mer om støttekontakt.