Dagsenteret for fysisk funksjonshemmede

Dagsenteret et tilbud til mennesker med omfattende funksjonsnedsettelse mellom 18 og 67 år. Tilbudet er byomfattende.

Hos oss får du et sosialt fellesskap hvor du kan dele erfaringene dine med andre mennesker med funksjonsnedsettelser.

Vi holder til i trivelige, tilrettelagte lokaler der vi kan tilby ulike aktiviteter ut fra dine ønsker og behov. Aktivitører og assistenter hjelper deg å finne fram til aktiviteter du liker. Tilbudet varieres etter årstidene, og foregår både ute og inne.

Senterets kokk lager frokost og middag, og senteret kan tilby spesiell diett ved behov. En fysioterapeut tilrettelegger trening i grupper og individuelt, og det er mulighet for bassengtrening. Møter du praktiske vanskeligheter i dagliglivet, kan ergoterapeuten hjelpe deg å finne løsninger.

Transport til og fra senteret utføres av Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT). Du betaler vanlig egenandel.

Slik søker du

Du søker om plass på dagsenteret ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om dagsenter eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontakt

Telefon
22 37 58 39
Faks
22 38 27 23
E-post
postmottak@bga.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Trondheimsveien 100
0565 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag