Kontakt

Telefon

23 48 69 60

E-post

Besøksadresse

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO

Aker sykehus - bygg 21 A

Om oss

Almas hus er Oslo kommunes visnings- og demonstrasjonssenter for velferdsteknologi, hjelpemidler, fysisk utforming og tilrettelegging. 

Du blir tatt imot av fagpersoner som viser og demonstrerer hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for eldre, personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon.

Aktuelle tema for visningen:

 • Universell utforming og et alders- og demensvennlig miljø
 • Tilrettelegging av egen bolig med tips om bruk av belysning, farger, kontraster, skilting mv.
 • Velferdsteknologi og hjelpemidler presentert i et hjemlig miljø

Alle er velkommen til å melde seg på visning!

Visninger 2022

Send påmelding til epost almashus@hel.oslo.kommune.no og skriv hvilken dag som passer deg. Vennligst skriv både navn og telefonnummer.

August:

 • Torsdag 4.8, kl. 13:00 - 14:30
 • Tirsdag 9.8 kl. 10:00 - 11:30
 • Onsdag 10.8, kl. 13:00 - 14:30
 • Tirsdag 16.8, kl. 13:00 - 14:30
 • Onsdag 24.8, kl. 10:00 - 11:30
 • Mandag 29.8, kl. 10:00 - 11:30 
 • Onsdag 31.8, kl. 13:00 - 14:30

September

 • Mandag 5.9, kl. 13:00 - 14:30
 • Onsdag 7.9, kl. 10:00 - 11.30
 • Tirsdag 13.9, kl. 13:00 - 14:30
 • Onsdag 14.9, kl. 13:00 - 14:30
 • Mandag 19.9, kl. 13:00 - 14:30
 • Torsdag 22.9, kl. 13:00 - 14:30
 • Tirsdag 27.9, kl. 13:00 - 14:30
 • Onsdag 28.9, kl. 10:00 - 11:30

Åpent hus, trenger ikke påmelding:

Alle dager fra kl 9:00 - 15:00

 • Fredag 2. september
 • Fredag 7. oktober
 • Fredag 4. november
 • Fredag 2. desember

Du kan også lese mer om hjelpemidler på Hvakanhjelpe.no.