Senter for fagutvikling og forskning

Kontakt

Telefon

23 48 69 60

E-post

Postadresse

Oslo kommune Helseetaten, Postboks 4716, 0506 OSLO

Besøksadresse

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Senter for fagutvikling og forskning

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon. Senteret er pådriver for å sikre kunnskap, kvalitet og forskning i helse- og omsorgstjenestene – til beste for kommunens innbyggere. Vi leverer praksisnære kompetansetilbud til helsepersonell i bydeler, helsehus og langtidshjem i Oslo. Vi tilhører Folkehelse- og omsorgsavdelingen i Helseetaten.

Senteret inngår videre i en nasjonal satsning i regi av Helsedirektoratet med utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i hvert fylke. Satsningen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet. 

Almas hus - velferdsteknologisk senter

Dokumenter

For deg som har en demenssykdom

Miljøbehandling

Demensvennlige omgivelser

Demensomsorg

Kulturtilbud

Relevante Lenker

Kalender

 1. Dato 15.12.
  Klokkeslett 13:00-13:45
  Direkte på workplacegruppen SAM/Senter for fagutvikling og forskning, USHT Oslo
 2. Dato 27.01.
  Klokkeslett 12:00-15:00
  Teknisk Museum, Kjelsåsvn. 143
 3. Dato 24.03.
  Klokkeslett 12:00-15:00
  Den Norske Opera & Ballett, Kirsten Flagstads Plass

Se hele kalenderen