Senter for fagutvikling og forskning

Kontakt

Telefon

23 48 69 60

E-post

Postadresse

Oslo kommune Helseetaten, Postboks 4716, 0506 OSLO

Besøksadresse

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Senter for fagutvikling og forskning

Senter for fagutvikling og forskning er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon, og skal bidra til å utvikle og styrke byens helse- og omsorgstjenester. Vi leverer praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte i bydeler, helsehus, sykehjem og sykehus.

Senteret ivaretar funksjonen til det som tidligere het Geriatrisk ressurssenter og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo. Utviklingssenteret inngår i en nasjonal satsning, og det finnes utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Satsningen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet.

Almas hus - velferdsteknologisk senter

Dokumenter

Miljøbehandling

Demensvennlige omgivelser

Demensteam

Omvisningstilbud på museer (Møte med minner)

Relevante Lenker