Senter for fagutvikling og forskning

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (SFF/USHT) er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon. Senteret er pådriver for å sikre kunnskap, kvalitet og forskning i helse- og omsorgstjenestene – til beste for kommunens innbyggere. Vi leverer praksisnære kompetansetilbud til helsepersonell i bydeler, helsehus og langtidshjem i Oslo. Vi tilhører Folkehelse- og omsorgsavdelingen i Helseetaten.

Senteret inngår videre i en nasjonal satsning i regi av Helsedirektoratet med utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i hvert fylke. Satsningen er delfinansiert av Helsedirektoratet.

Almas hus er Oslo kommunes visnings- og demonstrasjonssenter for velferdsteknologi, hjelpemidler, fysisk utforming og tilrettelegging.

Les mer om Almas hus her og få oversikt over når du kan besøke Almas hus:

Almas hus - velferdsteknologisk senter

For deg som har en demenssykdom

Miljøbehandling

Demensvennlige omgivelser

Demensomsorg

Kulturtilbud til personer med demens

Relevante Lenker

Kontakt

E-post
SFF@hel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Oslo kommune Helseetaten, Postboks 4716
0506 OSLO
Besøksadresse:
Storgata 51
0182 Oslo

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag