Helseetaten

Senter for fagutvikling og forskning

Endringer ved helsestasjoner 0-5 år på grunn av korona

Alle helsestasjoner 0-5 år er nå åpne hver dag. Åpningstidene finner du på helsestasjonenes egne sider. Har du eller barnet symptomer på Covid-19, er i karantene eller i isolasjon, skal dere ikke møte opp på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen på telefon hvis du er usikker på om du kan komme, trenger veiledning eller nytt tidspunkt for time.

Kontakt

Telefon

23 48 69 60

E-post

Postadresse

Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten, Postboks 435 Sentrum, 0103 OSLO

Besøksadresse

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Senter for fagutvikling og forskning

Senter for fagutvikling og forskning er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon, og skal bidra til å utvikle og styrke byens helse- og omsorgstjenester. Vi leverer praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte i bydeler, helsehus, sykehjem og sykehus.

Senteret ivaretar funksjonen til det som tidligere het Geriatrisk ressurssenter og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo. Utviklingssenteret inngår i en nasjonal satsning, og det finnes utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Satsningen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet.

Almas hus - velferdsteknologisk senter

Dokumenter

Miljøbehandling

Demensvennlige omgivelser

Demensteam

Omvisningstilbud på museer (Møte med minner)

Relevante Lenker