Til innhold
Etater, foretak og ombud

Helseetaten

Endringer ved helsestasjonene på grunn av korona

Er du syk, eller i karantene, og har time? Ta kontakt med oss på telefon før avtalen. Du skal ikke møte opp på helsestasjonen. Gravide må komme til kontroller alene, og én forelder kan følge barn til kontroll. Drop-in er avlyst, og hjemmebesøk blir erstattet av konsultasjon på helsestasjonen. Ring dersom du er usikker på om du kan komme, eller trenger veiledning. Vi har økt tilgjengeligheten på telefon og prøver være mer tilgjengelige på e-post, konsultasjoner som ikke kan gjennomføres ved helsestasjonen, tilbys over telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Oslo kommune Helseetaten, Postboks 4716, 0506 OSLO

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

Fagsystemavdelingen, Folkehelse- og omsorgsavdelingen, Tannhelsetjenestens hovedadministrasjon og Administrasjonsavdelingen. For andre besøksadresser, se den enkelte tjenesten.

Helseetaten

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet.

Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse".

 

Ledelse

Etatsdirektør

Hilde Terese Hamre

Mobilnummer: 480 37 255

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Folkehelse- og omsorgsavdelingen

Fungerende avdelingsdirektør

Stine Wågsås

Mobilnummer: 917 69 009

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Administrasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør

Truls Baklid

Mobilnummer: 481 60 658

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Tannhelsetjenesten

Avdelingsdirektør og fylkestannlege

Lene Helweg-Larsen

Mobilnummer: 479 55 879

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Allmennlegevakten

Avdelingsdirektør

Jon Ørstavik

Mobilnummer: 930 08 016

E-post:

Psykososiale tjenester

Avdelingsdirektør

Stine Wågsås

Mobilnummer: 917 69 009

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Fagsystemavdelingen

Fungerende avdelingsdirektør

Harald Sundt-Ohlsen

Mobilnummer: 970 88 664

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Avdeling Aker

Fungerende avdelingsdirektør

Venche Abel

Mobilnummer: 922 27 819

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Kommunikasjonssjef

Christian Ekker Larsen

Mobilnummer: 971 84 411

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Caroline Bremer

Mobilnummer: 452 42 453

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 997 506 499.

Faktura til Oslo kommune.

Fakturaadresse: Helseetaten, Oslo kommune Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo