Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Oslo kommune Helseetaten, Postboks 4716, 0506 OSLO

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

Fagsystemavdelingen, Folkehelse- og omsorgsavdelingen, Tannhelsetjenestens hovedadministrasjon og Administrasjonsavdelingen. For andre besøksadresser, se den enkelte tjenesten.

Helseetaten

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet.

Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse".

 

Kalender

  1. Dato 25.08.
    Klokkeslett 13:00-14:15
  2. Dato 21.09.
    Klokkeslett 13:00-14:00

Se hele kalenderen

Ledelse

Etatsdirektør

Hilde Terese Hamre

Mobilnummer: 48 03 72 55

Telefon: 2180 2180

E-post:

Folkehelse- og omsorgsavdelingen

Fungerende avdelingsdirektør

Heidi Kalkvik

Mobilnummer: 99 63 19 10

Telefon: 2180 2180

E-post:

Administrasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør

Truls Baklid

Mobilnummer: 48 16 06 58

Telefon: 2180 2180

E-post:

Tannhelsetjenesten

Fungerende avdelingsdirektør

Per Christian Prosch

Mobilnummer: 95 76 19 50

Telefon: 2180 2180

E-post:

Allmennlegevakten

Avdelingsdirektør

Jon Ørstavik

Mobilnummer: 93 00 80 16

E-post:

Psykososiale tjenester

Avdelingsdirektør

Stine Wågsås

Mobilnummer: 91 76 90 09

Telefon: 2180 2180

E-post:

Fagsystemavdelingen

Fungerende avdelingsdirektør

Harald Sundt-Ohlsen

Mobilnummer: 97 08 86 64

Telefon: 2180 2180

E-post:

Avdeling Aker

Fungerende avdelingsdirektør

Dario Mardal

Mobilnummer: 91 59 98 13

Telefon: 2180 2180

E-post:

Avdeling for samfunnsmedisin

Avdelingsdirektør og kommuneoverlege

Synne Schou Øhrberg

Mobilnummer: 92 25 99 79

E-post:

Kommunikasjonssjef (i permisjon)

Christian Ekker Larsen

Fungerende kommunikasjonssjef

Caroline Bremer

Mobilnummer: 45 24 24 53

Telefon: 2180 2180

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Nazim Ahzami Raknerud

Mobilnummer: 94 87 95 87

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 997 506 499.

Faktura til Oslo kommune.

Fakturaadresse: Helseetaten, Oslo kommune Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo