Helseetaten

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet.

Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse".

Kontaktpersoner

Mediahenvendelser

Kommunikasjonssjef
Christian Ekker Larsen
Mobil

Etatsdirektør

Hilde Terese Hamre
Mobil

Avdeling for samfunnsmedisin

Avdelingsdirektør og kommuneoverlege
Synne Schou Øhrberg
Mobil
Smittevernoverlege
Frode Hagen
Mobil

Folkehelse- og omsorgsavdelingen

Avdelingsdirektør
Berit Bakke
Mobil

Administrasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør
Truls Baklid
Mobil

Tannhelsetjenesten

Adelingsdirektør
Per Christian Prosch
Mobil

Allmennlegevakten

Avdelingsdirektør
Elisabeth Grøtli Nordal
Mobil

Psykososiale tjenester

Avdelingsdirektør
Stine Wågsås
Mobil

Fagsystemavdelingen

Fungerende avdelingsdirektør
Harald Sundt-Ohlsen
Mobil

Avdeling Aker

Avdelingsdirektør
Dario Mardal
Mobil
Prosjektleder ny storbylegevakt
Kristine Wingård Johansen
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 997 506 499.

Faktura til Oslo kommune.

Fakturaadresse: Helseetaten, Oslo kommune Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Kontakt

Avdeling for samfunnsmedisin, kommuneoverlege, smittevernoverlege, Fagsystemavdelingen, Folkehelse- og omsorgsavdelingen, Tannhelsetjenestens hovedadministrasjon og Administrasjonsavdelingen. For andre besøksadresser, se den enkelte tjenesten.

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@hel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Oslo kommune Helseetaten, Postboks 4716
0506 OSLO
Besøksadresse:
Storgata 51
0182 OSLO