Erfaringsskolen i Oslo

Tilbud

Om Erfaringsskolen

Personer med ruserfaring eller som har hatt en psykisk lidelse, kan gi verdifull kunnskap tilbake til tjenestene i kommunen. Brukernes erfaringsbaserte kunnskap er nyttig og nødvendig for å forbedre kommunens tilbud til denne målgruppen.

Med etablering av Erfaringsskolen vil vi bidra til at mennesker som ønsker å bruke egne, levde erfaringer for å hjelpe andre, får et grunnlag for en slik rolle. Vi tror at utdanningen vil bidra til at flere tjenester i kommunen blir inspirert til å ta i bruk denne kompetansen, blant annet gjennom å bli kjent med studenter fra Erfaringsskolen i løpet av praksisperiodene.

Medarbeidere med egneerfaringer vil bidra til mer kunnskapsbaserte psykiske helse- og rustjenester. Egenerfaring er verdifull kunnskap i møte med brukere av tjenester, i møte med pårørende, i samarbeid med hjelpeapparatet og ved utvikling av tjenester på systemnivå.

Vårt mål er at mennesker med egne erfaringer skal ha mulighet til å bruke sin kunnskap i utviklingen av gode og helhetlige tjenester. Egenerfaring er en verdifull kunnskap på både system- og individnivå og Erfaringsskolen ønsker gjennom undervisning, praksis og veiledning å bidra til at disse egenerfaringene utvikles til erfaringskompetanse.

Erfaringsskolen er et kostnadsfritt tilbud til innbyggere i Oslo som har egenerfaringer med psykisk helse- og rusproblematikk.

Opptak til Erfaringsskolen 2023-2024

Informasjonsmøter for Erfaringsskolen 2023-2024 vil bli avholdt 27. mars, 28. mars og 30. mars i Velferdsetatens konferansesenter i Storgata 51, 1.etasje. Møtene starter kl. 10:00 og vil vare i ca en time.

Søknadsskjema til skoleåret 2023-2024 vil bli utdelt under disse informasjonsmøtene. Innholdet i møtene vil være det samme alle dager, interessenter trenger kun å delta på en av dagene.

Pressesaker

Deling skal ikke skje for delingens skyld (erfaringskompetanse.no)

Erfaring skal ikke erstatte fagkompetanse (fagbladet.no)

Erfaringsskolen: Lærer folk å bruke egen erfaring til noe meningsfullt (psykologisk.no)

Blir du bedre til å behandle syke eller rusavhengige hvis du har vært der selv? (fagbladet.no)

Temaside om erfaringskonsulenter (NAPHA.no)

Kontaktpersoner

Elin Sundsbarm
E-post: elin.sundsbarm@hel.oslo.kommune.no

Thor Øystein Langsholt
E-post: thoroystein.langsholt@hel.oslo.kommune.no

Kontakt

E-post
erfaringsskolen@hel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Storgata 51
0182 OSLO