Erfaringsskolen i Oslo

Tilbud

Om Erfaringsskolen

Personer med ruserfaring eller som har hatt en psykisk lidelse, kan gi verdifull kunnskap tilbake til tjenestene i kommunen. Brukernes erfaringsbaserte kunnskap er nyttig og nødvendig for å forbedre kommunens tilbud til denne målgruppen.

Med etablering av Erfaringsskolen vil vi bidra til at mennesker som ønsker å bruke egne, levde erfaringer for å hjelpe andre, får et grunnlag for en slik rolle. Vi tror at utdanningen vil bidra til at flere tjenester i kommunen blir inspirert til å ta i bruk denne kompetansen, blant annet gjennom å bli kjent med studenter fra Erfaringsskolen i løpet av praksisperiodene.

Medarbeidere med egneerfaringer vil bidra til mer kunnskapsbaserte psykiske helse- og rustjenester. Egenerfaring er verdifull kunnskap i møte med brukere av tjenester, i møte med pårørende, i samarbeid med hjelpeapparatet og ved utvikling av tjenester på systemnivå.

Vårt mål er at mennesker med egne erfaringer skal ha mulighet til å bruke sin kunnskap i utviklingen av gode og helhetlige tjenester. Egenerfaring er en verdifull kunnskap på både system- og individnivå og Erfaringsskolen ønsker gjennom undervisning, praksis og veiledning å bidra til at disse egenerfaringene utvikles til erfaringskompetanse.

Erfaringsskolen er et kostnadsfritt tilbud til innbyggere i Oslo som har egenerfaringer med psykisk helse- og rusproblematikk.

Opptak til Erfaringsskolen 2024-2025

Informasjonsmøter for Erfaringsskolen 2024-2025 vil bli avholdt 18. mars, 25. mars og 26. mars i AOFs konferansesenter i Storgata 51, 1.etasje. Møtene starter kl. 10:00 og vil vare i cirka en time. Påmelding er ikke nødvendig. Innholdet i møtene vil være det samme alle dager, interessenter trenger kun å delta på en av dagene.

Søknadsskjema til skoleåret 2024-2025 vil bli utdelt under disse informasjonsmøtene. Frist for innlevering av søknadsskjema er 11. april 2024.

Pressesaker

Deling skal ikke skje for delingens skyld (erfaringskompetanse.no)

Erfaring skal ikke erstatte fagkompetanse (fagbladet.no)

Erfaringsskolen: Lærer folk å bruke egen erfaring til noe meningsfullt (psykologisk.no)

Blir du bedre til å behandle syke eller rusavhengige hvis du har vært der selv? (fagbladet.no)

Temaside om erfaringskonsulenter (NAPHA.no)

Kontaktpersoner

Elin Sundsbarm
E-post: elin.sundsbarm@hel.oslo.kommune.no

Thor Øystein Langsholt
E-post: thoroystein.langsholt@hel.oslo.kommune.no

Kontakt

E-post
erfaringsskolen@hel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Storgata 51
0182 OSLO