Rutiner for helse- og omsorgssektoren

Her finner du alle offentlige tilgjengelige rutiner for helse- og omsorgssektoren.

I EQS finner du blant annet smittevernhåndboka med infeksjonskontrollprogram for sykehjem og helsehus, smittevernplan, koronarutiner og byomfattende rutiner for tjenester i hjemmet.

EQS er Oslo kommunes kvalitetssystem. Disse rutinene skal etterleves av Oslo kommunes eksterne tjenesteleverandører for å leverer tjenester av best mulig kvalitet. Slik sikrer vi at Oslos innbyggere får gode og likeverdige tjenester uavhengig av hvem som leveret tjenestene.

Se rutinene for helse- og omsorgssektoren