Rådgivningskontoret for syn og hørsel

Rådgivningskontoret for syn og hørsel gir ulike tilbud til blinde, svaksynte, døve, tunghørte og døvblinde innbyggere i hele Oslo samt deres pårørende. Kontoret tilbyr også hørsel og språkutredning av førskolebarn.

Vi jobber for at målgruppen skal få lik tilgang til samfunnets tilbud og tjenester. Våre ansatte har god kjennskap til tjenester som er tilrettelagt for innbyggere med sansetap. Ansatte ved kontoret har tegnspråkkompetanse.

Kontoret er tverrfaglig sammensatt med synspedagoger, audiopedagoger, sosionom, ergoterapeut, helsesykepleier, lege og andre med relevant helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Våre tjenester

Veiledning syn, hørsel og hørselstekniske hjelpemidler

Veiledning til innbyggere i Oslo kommune med nedsatt syn, nedsatt hørsel, og døve, samt pårørende og tjenesteapparatet.

Hjemmehjelpstjeneste for døve og døvblinde

Praktisk bistand til tegnspråklige innbyggere

Eldresenter for døve og døvblinde

Byomfattende eldresenter som tilbyr et sosialt møtested for tegnspråklige, døve og døvblinde.

Hørsel og språksenter for førskolebarn

Utreder førskolebarn 0–6 år som er henvist med mistanke om nedsatt hørsel og/eller språkproblemer.

Helsesykepleier for døve

Lege for døve

Lege for døve er samlokalisert med Legene på Sinsen i Hasleveien 38. Legen er fastlege med spesialkunnskap om sansetap.

Kontakt

Bildetelefon: 0406147300@t-meeting.se SMS: 91 15 75 75 Vi holder til i samme hus som NAV Hjelpemiddelsentral. Vi disponerer to parkeringsplasser. Parkeringsbevis får du i resepsjonen.

Telefon
23 47 85 00
E-post
radgivningskontoret@hel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 99, Økern
0509 OSLO
Besøksadresse:
Kabelgaten 2
0509 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag