Veiledning syn, hørsel og hørselstekniske hjelpemidler

  • Informasjon og veiledning til innbyggere med nedsatt syn, nedsatt hørsel eller kombinerte sansetap, og døve, og deres pårørende om ulike offentlige og private tjenester, samt den enkeltes rettigheter.
  • Veiledning og bistand i møte med det offentlige og private tjenesteapparat og ved søknadsprosesser.
  • Vi holder kurs og foredrag om sansetap, og gir veiledning og informasjon til ansatte i kommunal og privat sektor.

Hørselstekniske hjelpemidler

Vi bistår i prosessen rundt utprøving og søknad om hjelpemidler som samtaleforsterker, varsling for dør, telefon, brann m.m, tilleggsutstyr til mobil, tv og radio. Veiledning i bruk av høreapparat.

Avtale

Ta kontakt på telefon, sms, epost eller bildetelefon for informasjon eller for å gjøre en avtale

Hørselstekniske hjelpemidler

Brita Myreng

Brita Myreng
Audiopedagog
E-post: brita.myreng@hel.oslo.kommune.no

Syn

Rikke Ombustvedt Sletner

Rikke Ombustvedt Sletner
Synspedagog
E-post: rikke.sletner@hel.oslo.kommune.no

Hørsel

Felles e-post: radgivningskontoret@hel.oslo.kommune.no

Marianne Engen Mortensen

Marianne Engen Mortensen, sosionom

Gianni Zullo

Gianni Zullo, ergoterapeut

Marie Eggen

Marie Eggen, fagkonsulent

Anne Mette Dahl

Anne Mette Dahl, helsesykepleier