Helsesykepleier for døve

Helsesykepleier for døve (tidligere helsesøster for døve) tilbyr informasjon og veiledning til lokal helsestasjon, barnehage og skole som følger opp barn med døve foreldre. Tilbudet er gratis.

Aktuelle tema

  • tegnspråk
  • bruk av tolk
  • hørselstekniske hjelpemidler
  • språkvalg/ språkutvikling
  • auditiv/visuell oppmerksomhet.

Trilletreff (babycafé) for tegnspråklige foreldre holdes en tirsdag i måneden 12:00-14:00.

Foreldre og andre aktuelle tjenester er også velkommen til å ta kontakt.

Supplerende skolehelsetjeneste for hørselshemmede elever ved Vetland skole og Nydalen videregående skole.