Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde

Vi sørger for at du:

  • får hjemmehjelpere som kan tegnspråk og er fagutdannet
  • er trygg på at du kan prate med oss, stille spørsmål og be om hjelp på ditt språk
  • får en fast hjemmehjelper
  • kan få og gi beskjeder ved hjelp av teksttelefon, mobiltelefon og SMS. Eventuelt tar vi kontakt ved å komme på et ekstra besøk

Vi har taushetsplikt.

Kontakt

Telefon
23 47 85 00
E-post
radgivningskontoret@hel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 99 Økern
0509 OSLO
Besøksadresse:
Kabelgaten 2
0580 OSLO