Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Om KAD

KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Vi behandler pasientens avklarte diagnose.

Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene. KAD har leger og sykepleiere på vakt hele døgnet.

KAD samarbeider tett med bydelene, fastlegene og sykehusene for å gi Oslos befolkning et effektivt akutt allmennhelsetjenestetilbud.

Fastlege og allmennlege, legevaktslege, samt lege i akuttmottak, obspost og poliklinikker på sykehus kan legge pasienter direkte inn på KAD etter å ha konferert med vakthavende KAD-lege.

Ta gjerne med inhalasjonsmedisiner, øyedråper og kreftmedisiner ved innleggelse på KAD.

Besøk til pasienter

KAD har besøkstid hver dag, mellom kl. 16:00-18:00. Vi ber besøkende henvende seg i vaktrommet på avdelingen ved ankomst.

Innleggelser på KAD er oftest kortvarige (inntil 3 døgn), vi ber om at besøk begrenses med hensyn til den du besøker og medpasienter.

Pårørende med symptomer på smittsom sykdom bør ikke komme på besøk i helseinstitusjoner.

Dersom du lurer på noe, kan du kontakte avdelingen direkte.

Kontaktinformasjon

KAD 1
Telefon
KAD 2
Telefon
KAD 3
Telefon

Kontakt

Vi ber om at pårørende henvender seg til ekspedisjonen.

Besøksadresse:
Trondheimsveien 235
0586 OSLO