Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Kontakt

Besøksadresse

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO

Vi ber om at pårørende henvender seg til ekspedisjonen.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Vi behandler pasientens avklarte diagnose. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene. KAD har leger og sykepleiere på vakt hele døgnet. KAD samarbeider tett med bydelene, fastlegene og sykehusene for å gi Oslos befolkning et effektivt akutt allmennhelsetjenestetilbud.

Fastlege og allmennlege, legevaktslege, samt lege i akuttmottak, obspost og poliklinikker på sykehus kan legge pasienter direkte inn på KAD etter å ha konferert med vakthavende KAD-lege.

Ta gjerne med inhalasjonsmedisiner, øyedråper og kreftmedisiner ved innleggelse på KAD.