Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Utbyggingsavtaler 2017-2018

Oslo kommune har i 2017 og 2018 inngått en rekke utbyggingsavtaler med private og offentlige utbyggere.

Avtalene er fremforhandlet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og vedtatt av Oslo bystyre.

Avtalene har sikret opparbeidelse og/eller kontantbidrag til en rekke offentlige infrastrukturtiltak. I tråd med kravet i plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres følgende avtaler:

2017:

 • Brobekkveien 52-64 m.fl.
 • Drammensveien 145-147
 • Frysjaparken
 • Fyrstikkalleen 1
 • Fyrstikkalleen 17
 • Gjerdsrud-Stensrud
 • Grenseveien 69
 • Johan Scharffenbergs vei 91-93
 • Nordre gate 20-22
 • Nycoveien 2
 • Sandakerveien 100 (Lillo gård)
 • Sofienberg gate 19-23
 • Stålverksveien 1
 • Tullinkvartalet (to avtaler)
 • Tyngdepunktet - S1
 • Tyngdepunktet - B1 og B2
 • Tyngdepunktet - Kolberg/K1

2018:

 • Diakonhjemmet felt C (omsorgsboliger)
 • Lilleakerveien 26 m.fl.
 • Lørenfaret 1-3
 • Rolf Hofmos gate 24
 • Ruseløkkveien 26
 • Røa torg
 • Ulvenveien 89 m.fl.