Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring: Tyngdepunktet på Ensjø – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I henhold til Plan og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles om at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska Bolig AS om gjennomføring av Felt B1 og B2 i den vedtatte reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø. Det varsles også om at Oslo kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Skanska Norge AS om gjennomføring av Felt S1 i den vedtatte reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø. Utbyggingsavtalen for Felt S1 er bindende dersom Oslo bystyre vedtar Skanska Norge AS sitt kjøp av kommunens eiendommer i Felt S1. Utbyggingsavtalene regulerer finansiering og gjennomføring av offentlige tiltak på Tyngdepunktet på Ensjø.

Reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø ble vedtatt av bystyret den 23.09.2015, sak 257.

Utbyggingsavtalene med vedlegg finnes under og i tillegg er lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postadresse: Postboks 491 Sentrum 0105 Oslo
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer «Skanska Tyngdepunktet sak 13/3965».


Høringsfrist:

29. april 2016

Kontaktperson

Alexander Liland, e-post alexander.liland@eby.oslo.kommune.no

Vedlegg

Utbyggingsavtale Tyngdepunktet på Ensjø felt B1B2

Vedlegg 1: Skanska Tyngdepunktet Felt B1F2
Vedlegg 2: Skanska Tyngdepunktet Felt B1B2
Vedlegg 3-9: Skanska Tyngdepunktet Felt B1B2
Vedlegg 10: Skanska Tyngdepunktet Felt B1B2
Vedlegg 11-12: Skanska Tyngdepunktet Felt B1B2

Utbyggingsavtale Tyngdepunktet på Ensjø Felt S1

Vedlegg 1: Tyngdepunktet Felt S1
Vedlegg 2: Tyngdepunktet Felt S1
Vedlegg 3-7 og 9: Tyngdepunktet Felt S1
Vedlegg 8: Tyngdepunktet Felt S1