Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Johan Scharffenbergs vei 91-93 på Skullerud – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer opparbeidelse av Olaf Helsets vei til strøksgate, opparbeidelse av fortau langs Olaf Helsets vei, etablering av støyskjerm mot T-bane, samt nedgraving av høyspentlinje.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, legger ut til offentlig ettersyn forslag til utbyggingsavtale vedrørende gjennomføring av reguleringsplan for Johan Scharffenbergs vei 91-93.

Reguleringsplan for Johan Scharffenbergs vei 91-93 er godkjent av bystyret 28. september 2016, og er tilgjengelig via Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 200700169, dokument nr. 173.

Utbyggingsavtalen regulerer 

Utbyggingsavtalen regulerer utbyggers andel av finansiering og gjennomføring av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen:

Opparbeidelse av Olaf Helsets vei til strøksgate, opparbeidelse av fortau langs Olaf Helsets vei, etablering av støyskjerm mot T-bane samt nedgraving av høyspentlinje.

Dokumenter

Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomlesing hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christians Kroghs gate 16 (kl. 08:00–15:30).

Kontaktperson ved spørsmål

Hans-Petter Hvile, tlf. 993 69 706.

Send merknader til

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Frist

Høringsfrist: 24.02.2017

 

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens §17-4 andre ledd.