Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Grenseveien 69 på Ensjø – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av deler av Nordre tverrforbindelse, Grønvoll park og Østre bekkedrag.

Grenseveien 69

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Grenseveien 69 AS (OBOS) om gjennomføring av reguleringsplan for Grenseveien 69.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 07.09.2016 i sak 234. Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av deler av Nordre tverrforbindelse, Grønvoll park og Østre bekkedrag.  
 

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk henvendelsen med saksnummer 14/4389 og teksten «Grenseveien 69».

Høringsfrist: 17. februar 2017.

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.

 

Kontaktperson

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

A. Alexander Liland

E-post