Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 08.06.2016: Ulven – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Ulven AS.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Ulven AS om gjennomføring av reguleringsplan for Ulvenveien 89 mfl. Reguleringsplan for Ulvenveien 89 mfl. ble vedtatt 20.05.2015, sak 108.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av infrastrukturtiltak innenfor planområdet, som omfatter Standardveien, Ulvenveien, planfri kryssing av Alnabanen, torg og gatetun.

Utbyggingsavtale, reguleringsbestemmelser, firmaattester og dokumenter i saken er lagt ut til offentlig ettersyn og kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
Merk henvendelsen med saksnummer «15/2302.»

Høringsfrist: 09.07.2016


Kontaktperson hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten: Margrethe Pran tlf. 452 68 451 eller Anders L. Solheim tlf. 469 65 588.