Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Diakonhjemmet, felt C - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen omhandler opparbeidelse av samferdsels-arealer og finansiering av Diakonhjemmet stasjon.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Det norske Diakonhjem om gjennomføring av reguleringsplan for Borgenveien 1 mfl. (Diakonhjemmet – felt C).

 

 

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 28.2.2018. Reguleringsplanen er tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, saksnr. 201715732.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av opparbeidelse av samferdsels-arealer innenfor planområdet, og finansiering av Diakonhjemmet stasjon.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30)

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «sak 15/3107».

Høringsfrist: torsdag 13.september.

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Andreas T. Grøstad: tlf. 996 23 748, eller e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no