Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 22.04.2016: Frysjaparken – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Forslag til utbyggingsavtale om gjennomføring av reguleringsplan for Frysjaparken er fremforhandlet og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 23. mai 2016.

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Frysjaparken Eiendom AS om gjennomføring av reguleringsplan for Frysjaparken, gnr. 59 bnr. 237, 323 og 324 på Frysja.

Reguleringsplanen for Frysjaparken er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn:

Forslag til utbyggingsavtale regulerer finansiering og gjennomføring av offentlige tiltak på Frysja.

Dokumenter

Forslag til utbyggingsavtale med vedlegg er også lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Høringsfrist: 23. mai 2016

Send eventuelle merknader til utbyggingsavtalen til

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,

Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Merk med saksnummer 15/2133.

 

Kontaktperson ved spørsmål: A. Alexander Liland

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no