Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Stålverksveien 1 på Ensjø – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av friområde.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Malerhaugen Prosjekt AS om gjennomføring av reguleringsplan for Stålverksveien 1.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 14.12.2016 i sak 344.

Dette regulerer utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering /opparbeidelse av friområde innenfor planområdet

  • tilretteleggelse for at Lillebergbekken i en senere fase kan gjenåpnes
  • opparbeidelse av fortau innenfor planområdet
  • universell gangvei mellom Stålverksveien og Østre bekkedrag, Grønvoll park og Nordre tverrforbindelse mellom Malerhaugveien og Grønvoll park

Kart over Stålverksveien 1

Send merknader til 

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten, 
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk henvendelsen med saksnummer 14/4388 og teksten «Stålverksveien 1».

Høringsfrist

15. februar 2017

Kontaktperson ved spørsmål

Elin Reitan Øyehaug
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Vedlegg

Vedlegg 1: Ensjø – veiledende prinsipplan for det offentlige rom
Vedlegg 2.1: Oppdatert usikkerhetsanalyse av de offentlige tiltakene, PDF 7,9MB
Vedlegg 2.2: Usikkerhetsanalyse for Østre bekkedrag, PDF 5,4MB
Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser, PDF 3,3MB
Vedlegg 4: Reguleringsplankart, PDF 0,2MB
Vedlegg 5: Eiendommen gnr.bnr. 130/105, PDF 0,2MB
Vedlegg 6: Realytelser, PDF 0,3MB
Vedlegg 7: Kontantbidragstiltakene, PDF 0,2MB
Vedlegg 8: Skisseprosjekt Østre bekkedrag, PDF 4,3MB
Vedlegg 9: Beregning anleggsbidrag, PDF 0,2MB
Vedlegg 10: Kartutsnitt arealavståelsen, PDF 0,2MB
Vedlegg 11: Firmaattest, PDF 0,1MB
Vedlegg 12: Utbyggingsavtale, PDF 12,3MB

Utbyggingsavtalen er også lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.