Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjøveien 17 på Ensjø (Tyngdepunktet) – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen for Tyngdepunktet, blant annet Ensjø torg.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Kolberg Motors AS om gjennomføring av reguleringsplan for Ensjøveien 17 på Ensjø (Tyngdepunktet).  

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i møte 23.09.2015 i sak 257.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen for Tyngdepunktet, blant annet Ensjø torg.

Ensjøveien 17

 

Send merknader til

 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
 • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
 • Merk henvendelsen med saksnummer 13/3965 og teksten «Ensjøveien 17»

Høringsfrist: 18. februar 2017

Kontaktperson

Dokumenter

Vedlegg til utbyggingsavtalen

 1. Veiledende prinsipplan for offentlige rom (VPOR). VPOR ligger i 3 deler nederst på siden for Ensjøbyen
 2. Kostnadsoverslaget (PDF 7MB)
 3. Reguleringsbestemmelsene (PDF 9,2MB)
 4. Reguleringsplankartet (PDF 1,6MB)
 5. Eiendommen (PDF 1,4MB)
 6. Realytelsen (PDF 1,6MB)
 7. Arealavståelser (PDF 1,4MB)
 8. Kontantbidragstiltakene (PDF 1,8MB)
 9. Premissdokumentet (PDF 12,1MB)
 10. Utregning Anleggsbidraget (PDF 1MB)
 11. Faseplaner – Felt G1
  1. Del 1 (PDF 1,4MB)
  2. Del 2 (PDF 1,2MB)
  3. Del 3 (PDF 1,1MB)
 12. Faseplaner – Felt ST1
  1. Del 1 (PDF 1,3MB)
  2. Del 2 (PDF 1,5MB)
  3. Del 3 (PDF 1,3MB)
 13. Beskrivelse av faseplanene (PDF 2,2MB)
 14. Skisseprosjektet Ensjø torg (PDF 1,5MB)
 15. Påkravsgaranti - mal (PDF 0,8MB)
 16. Utskrift nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Kolberg Motors AS (PDF 0,4MB)

 

Utbyggingsavtalen er også lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.