Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjø - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen for Tyngdepunktet.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, legger ut forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Ellen Tove Nordby Johansson og Bjørn Gunnar Johansson Nordby på offentlig høring.


Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen for Tyngdepunktet. Reguleringsplanen ble vedtatt 23.09.2015, og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 200507086.

Merknader kan sendes til

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk saken med saksnummer 13/3965. 

Høringsfrist

Merknader sendes innen 20. august 2018

Kontaktperson ved spørsmål