Tullinkvartalet – Utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtalene regulerer finansiering og gjennomføring av oppgradering og opparbeidelse/etablering av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslaget.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og Tullinkvartalet AS og Universitetsgaten 7 AS om gjennomføring av deler av reguleringsplan for Universitetsgaten 7–9 m. fl. (Tullinkvartalet).

Reguleringsplanen ble vedtatt 1. februar 2017, og er tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, saksnr. 201200848.

Utbyggingsavtalene regulerer finansiering og gjennomføring av oppgradering og opparbeidelse/etablering av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslaget.

Utbyggingsavtalene er lagt ut til offentlig ettersyn og kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dokumenter

Kontaktperson ved spørsmål

  • Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748.

Send merknader til

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalene kan sendes til:

Frist

Fristen for å sende merknader på høringen er 29. mai 2017.