Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Forslag til utbyggingsavtale om Lillo gård på høring

Forslag til utbyggingsavtale om gjennomføring av reguleringsplan for Sandakerveien 100-100C, er fremforhandlet og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 10. januar.

Kunngjøring 24.11.16: Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Lillo Gård KS om gjennomføring av reguleringsplan for Sandakerveien 100 – 100C.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av en rekke offentlige tiltak på Storo/Lillo, blant annet oppgradering av Lillo torg og deler av Sandakerveien.

Lillo gård reguleringsområde

Dokumenter

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 11.05.2016 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201404639.
 

Send merknader til

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
  • Postboks 491 Sentrum
  • 0105 Oslo

Eller med e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

  • Merk henvendelsen med saksnummer «Lillo gård 15/1204».

Frist

Høringsfrist: 10. januar 2017.

Har du spørsmål om avtalen?

Kontaktperson ved spørsmål:

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms-og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd.